Billedet på sidehoved
image

Kostpolitik

Vi vil kvalitativt facilitere livsudvikling: Det vil vi bl.a. ved at understøtte ”det sunde liv” for børn og unge på Tårs Skole.

Vi vil være på vej til sund skolemad for at skabe sunde kostvaner hos børn, og vi vil være på vej til nye
tilbøjeligheder for bevægelse, godt humør og leg, for børn lige fra børnehavealderen til de ældste elever i skolen.

Sund kost og motion fremmer den generelle trivsel og styrker elevernes koncentration og energi og
resulterer i øget udbytte af undervisningen; samtidig med det sundhedsmæssige aspekt, at kostrelaterede sygdomme forebygges på længere sigt.

Politikken har til formål:

 • At skabe sunde kostvaner, med henblik på at fremme indlæring, sundhed og velvære
 • At skoledagen er tilrettelagt således, at motion/bevægelse er en del af dagligdagen
 • At skolens rammer indbyder til ro og hygge omkring måltiderne
 • At samarbejde med forældrene så sundhed og gode kostvaner i højere grad bliver en fælles sag
 • At sikre en løbende udvikling mht. nye indbydende måltider, frugt og servering heraf


FOKUSPUNKTER

Kosten:

 • Kosten skal være sund, nærende og varieret
 • Vi spiser årstidens frugt og grønt, gerne danske produkter
 • Vi spiser groft, grønt og magert
 • Vi er ajour med ny viden indenfor ernæring og sundhed
 • Vi følger løbende op på indsatsen
 • Der skal være fri og let adgang til koldt drikkevand
 • Vi drikker vand eller mælk, når vi er tørstige og til måltiderne

Holdninger:

 • Der fokuseres på vigtigheden af sund kost og motion i undervisningen og fritidstilbud
 • Det har betydning at personalet er rollemodeller

Hygiejne:

 • Vi vasker hænder inden vi spiser
 • Lokalerne er holdt rene og der er ryddeligt

Miljø:

 • Der er struktur i dagligdagen, som understøtter, at der er tid, ro og indbydende lokaler til måltiderne
 • Der luftes ud i lokalet

Motion:
I takt med, at samfundet har forandret sig er fysisk aktivitet kommet til at fylde mindre i folks liv, både den daglige moderate fysiske aktivitet og den kraftige fysiske aktivitet i forbindelse med sport og idræt
Fysisk aktivitet har en generel positiv virkning på sundheden både i forhold til det fysiske, det psykiske og det sociale aspekt.

Det er således vigtigt, at alle bevæger sig dagligt og får motion regelmæssigt af sundhedsmæssige årsager, da fysisk inaktivitet giver mange helbredsproblemer
En forebyggende indsats er vigtig, da fysisk aktivitet bl.a. giver livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer.

 • Der er mulighed for fysisk aktivitet ude
 • Hjælp til ude – og friluftsaktiviteter
 • Der er etableret ”Legepatrulje”
 • Der er adgang til gymnastiksalene i frikvartererne

SKOLEKANTINEN

Mål:

Skolekantinen, og det kosttilbud der i øvrigt gives på skolen, lever op til kostpolitikken.
Målet med skolekantinen og kosttilbuddet er, at kunne give alle elever og ansatte mulighed for at kunne købe mad i løbet af skoledagen.

Endvidere har kantinen til opgave at sælge madvarer i forbindelse med afholdelse af møder på skolen.

Målet er samtidigt, at føre en prispolitik, som sikrer en fornuftig drift.

Handleplan:
Indkøb, tilberedning og salg af madvarer varetages af kantinelederen. Såfremt økonomien tillader det,
ansættes der medhjælp i fornødent omfang.
Skolens administration fører kantinens regnskab og sørger for, at de daglige indtægter indsættes i skolen pengeinstitut.

Kantineråd:
Rådet har til opgave at rådgive ledelsen i alle forhold vedrørende kosttilbud og kantinedrift. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst et årligt møde i kalenderårets første kvartal.

Medlemmer:

 • Et medlem af skolebestyrelsen.
 • En elevrådsrepræsentant.
 • 2 repræsentanter fra det pædagogiske personale, udpeget af ledelsen.
 • Den sundhedsplejerske der er tilknyttet skolecenteret
 • Kantinelederen
 • Ledelsesrepræsentant

Evaluering:
Ledelsen tager, efter samråd med kantinerådet, initiativ til, at der foretages en årlig brugerundersøgelse til evaluering af skolecentrets kosttilbud og standpunkt i forhold til ”Kost og sundhedspolitik for Tårs Skole”.

NB! Vi vil være opmærksomme på, at der kan være situationer, eksempelvis i forbindelse med
spiseforstyrrelser, hvor der kan være individuelle hensyn, der må tages, og som kan være i strid med
elementer af sundheds- og kostpolitikken. I disse tilfælde tages disse hensyn med udgangspunkt i en tæt kontakt mellem hjem og skolen.

Vedtaget af skolebestyrelsen Tårs Skole, oktober 2012

Mandag Rugbrødsbuffet  15 kr.
Tirsdag Salatbar 15 / 20 kr.
Onsdag Salatbar 15 / 20 kr.
Torsdag Boller i karry 20 kr.
Fredag Flæskesteg m/ kartofler 20 kr.

Skummetmælk 4 kr.
Kærnemælk 4 kr.
Øko. Minimælk 4 kr.
Øko. Skummetmælk 4 kr.
Iste 6 kr.
Vand (0,5 l.) 6 kr.
Øko. Saft 10 kr.
Mærker - Alm. mælk 80 kr.
Mærker - Øko. mælk 80 kr.

Æble 3 kr.
Banan 3 kr.
Appelsin 4 kr.
Frikadelle 5 kr.
Gulerodsbolle 5 kr.
Lille pizza 6 kr.
Æggesandwich 7 kr.
Håndmadder 10 kr.
Koldskål 11 kr.
Sandwich 15 kr.
Hollænderrulle 15 kr.
Landgangsbrød 15 kr.
Laksesandwich 15 kr.