Billedet på sidehoved
image

Den Musiske Skole

Hjørring Musiske Skole…. er en sammensmeltning af de fire ’gamle’ musikskoler i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå.

Hjørring Musiske Skole tilbyder undervisning i musiske fag for alle borgere i den ny Hjørring kommune. Under­­visningen foregår både decentralt med afdelinger på de fleste folkeskoler og centralt på et antal centre rundt omkring i kommunen. Udbudet af fag er størst i de centrale enheder, som i første omgang vil svare til de ’gamle’ Musikskoler. Talentlinie og MGK findes kun på hoved­cen­te­ret i Dronningensgade (Hjørring).

Hvem er elever på HMS?
Hjørring Musiske Skole har ca. 2.600 elever fra 0 år til 83 år. Vi underviser i musik på alle niveauer og indenfor alle musikalske genrer. Endvidere tilbyder vi billedskole for børn fra 3.-7. klassetrin.

Hvem underviser på HMS?
Hjørring Musiske Skole har ca. 100 lærere. Alle vore lærere har lange videregående uddannelser fra kon­ser­va­torier og universiteter i ind- og udland og/eller årelang erfaring med undervisning og musikpædago­gik. Mange af lærerne har udøvende kunstne­risk virksomhed ved siden af deres undervisning.

Har du en musikalsk drøm?
Er du til klassisk eller til rock…
Er du nybegynder eller tænker du ligefrem på at blive ’noget ved musikken’…
Måske er I et band, der gerne vil have lidt mere ’luft under vingerne’?
Eller måske er det din mor, der har opdaget, at du elsker at tralle og slå på tromme…

– vi hjælper dig på vej…

Mit barn vil gerne spille...
Det er vigtigt at dit barn fra starten af får et godt udgangspunkt for at få musikken ind som en del af livet. Vi vil meget gerne hjælpe jer med at vælge rigtigt fra starten af. Kontakt Hjørring Musiske Skole og få en snak med din centerleder. Han/hun kan give jer råd og vejledning inden I beslutter jer for valg af instrument (…stemmen er også et instrument).

Undervisningstilbud
Forskole – for alle aldersklasser fra 0 år og til 2.-3. klasse. På forskolen udvikles barnets koncentra­tions­evne, motorik og musikalske evner gennem leg, lyde, sang, bevægelse og drama. Hvert enkelt tilbud er i pædagogik og indhold tilpasset barnets udviklingstrin. Undervisningen foregår på hold á ca. 10.

Instrumentalundervisning – vi tilbyder instrumentalundervisning indenfor en bred vifte af instrumenter. Undervisningen tilrettelægges ud fra elevens individuelle forudsætninger. Mest enkeltundervisning, men også hold. Voksne kan i øvrigt også gå til musik…

Talentlinie – Hjørring Musiske Skole har mulighed for at bakke op om særligt motiverede elever. Eleverne modtager ud­videt lektion på deres hovedinstrument og deltager i en række fællestimer og aktivi­teter. Talent­linien er for et begrænset antal elever og optagelse sker efter lærerens indstilling og en lille prøve.

Sammenspil og fællesaktiviteter – At spille sammen med andre tilfører musikken nye dimensioner. På Hjørring Musiske Skole bestræber vi os på at kunne tilbyde alle elever muligheder for at deltage i fælles­aktiviteter og sammenspil. Alle fællesaktiviteter er GRATIS, når du er tilmeldt instrumentalundervisningen.

Projekter – I løbet af året afvikles tværfaglige projekter, typisk med et tema som fx Mozart eller Beatles. Til foråret afvikles MGP for unge.

Billedskole. Hjørring Musiske Skole tilbyder også undervisning indenfor billedkunst. På sigt har vi planer om at udbygge med andre kunstarter, fx drama og dans.

MGK (Musikalsk Grundkursus)
Hjørring Musiske Skole er regionalt center for musikalsk talentudvikling. Vi udbyder 20 pladser på MGK til talentfulde unge mellem 15 og 25 år. Uddannelsen, som er gratis, er 3-årig og har to sideordnede formål:

  • at uddanne musikudøvere der kan stimulere det lokale musikliv
  • at forbereder til optagelse på en videregående musikuddannelse (typisk et musikkonservatorium).

Du kan få en specialbrochure om MGK og mere information ved at henvende dig på Hjørring Musiske Skoles kontor eller på vores hjemmeside www.denmusiske.dk.

Dronningensgade 12 B,
9800 Hjørring

72 33 43 44
[email protected]
www.denmusiske.dk