Billedet på sidehoved
image

Velkommen til SFO Børnegrotten

Børnene tilmeldes SFO via pladsanvisningen på Hjørring kommune.
Der kan tilmeldes tre forskellige moduler i SFO:

 • Heldagstilbud
 • Morgentilbud
 • Eftermiddagstilbud

Læs mere på følgende link:
https://www.borger.dk/forside/familie-og-boern/boernepasning/skolefritidsordning-og-fritidshjem

BØRNEGROTTENS ÅBNINGSTIDER
Morgentilbud: Mandag - fredag kl. 6.30 - 8.00 (der kan søges om udvidet åbningstid fra kl. 6.00 ved at rette henvendelse til pædagogisk leder Lars Bo Westergaard).

Eftermiddagstilbud: Mandag - torsdag kl. 13.30 - 17.00. Fredag kl. 13.30 - 16.00 (der kan søges om udvidet åbningstid til kl. 16.30).

DAGLIGDAGEN
Morgenpasning

 • Kl. 6.30 - 7.15 serveres der morgenmad. Maden kan bestå af rugbrød, boller, pålæg, ost, smør, havregryn/grød og mælk.
  Alle børn der ankommer i morgentilbud skal tjekke sig ind i Tabulex.
  Vi prioriterer en morgenstund, som starter stille og roligt. Der vil på nogle dage være mulighed for aktiviteter i gymnastiksalen.
 • Kl. 7.45 er der oprydning og alle børn sendes til undervisning.

Eftermiddagstilbud

 • Kl. 13.30 kommer der en pædagog i 0. - 3. klasse og tjekker børnene ind/ud i Tabulex.
 • Kl. 13.30 - 14.00 er alle børn og voksne ude
 • Kl. 14.00 starter dagens aktiviteter (se ugeplan for aktiviteter på Tabulex)
 • Kl. 15.00 - 15.30 Serveres der 3 madder, f.eks. rugbrød og knækbrød. Børnene må også gerne selv medbringe sig en ekstra madpakke.
 • Kl. 15.45 afsluttes dagens aktiviteter og vi samles i køkkenrummet, hvor der er stille aktiviteter.
 • Kl. 17 (kl. 16 om fredagen) lukker SFO’en

Det er vigtigt, når I henter jeres børn, at I husker at tjekke jeres barn ud på Tabulex.

FERIEUGER
I skolernes ferieperioder er der mulighed for at få sit barn passet i en af kommunens institutioner. I skal til/afmelde jeres barn til alle ferieperioder via Tabulex. Således er vi sikre på at vi kan tilpasse personaleantal efter tilmeldte børn.
Børnene skal senest møde ind kl. 9.00 i ferieperioder af hensyn til planlagte aktiviteter.

TABULEX
Tabulex bruges som registrering af børnene, når de ankommer i SFO, og når de går hjem. I Tabulex kan der oprettes aftaler vedr. barnet. Derudover skal I også udfylde forskellige tilladelser og regi-strere når barnet holder fri/ferie. I kan læse mere i forældrevej¬ledningen til Tabulex på følgende link:

http://www.ist.com/dk/vejledninger-sfo-boern

Pædagog Lise Jensen vil være behjælpelig med spørgsmål vedr. Tabulex.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Vi samarbejder med SFO’erne i Vrå og Løkken omkring forskellige større aktiviteter. Det meldes ud på ForældreIntra, når der er et planlagt arrangement.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER I BØRNEGROTTEN
Nytårskur  
Tøseaften
Drengeaften
Filmmaraton
Hyggeaften
Afslutningstur for 3. klasser
Ambassadør for Børnenes Rekordbog 
Julefrokost

Nærmere information om ovenstående aktiviteter kommer senere.
Herudover vil der altid være mange daglige aktiviteter.

PERSONALE
Primærpædagogen deltager x-antal timer på klassen i undervisningen. Derudover er det primær-pædagogens ansvar, at barnet trives i SFO’en. 

Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte personalet i Børnegrotten på tlf.: 7233 3970

Mange Børnegrotten-hilsner fra pædagogerne

Heldagstilbud   1.336 kr.
Morgentilbud   824 kr.
Eftermiddagstilbud   1.014 kr.

LISE
Pædagog
Primær: 0A + 0B

MORTEN
Pædagog
Primær: 1B og 3X

KARINA
Pædagog
Primær: 1A + 1B

BIRGITTE
Pædagog
Prmær: 3A + 3B

ANNA-MARIE
Pædagog
Primær: 2A + 2B

LARS
Pædagogisk leder
Tlf.: 41 22 46 65