Billedet på sidehoved
image

Retningslinjer for forsikringer
 

Børns ansvar i skolen
Forvolder et barn skade på ting eller personer i skolen, vil barnet personligt blive erstatningsansvarlig, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt. Det vil sige, hvis barnet har foretaget handlinger, som det burde vide kunne medføre skade, eller hvis barnet ikke har fulgt en instruktion eller tilrettevisning.
Ved børns fælles leg under opsyn, for eksempel i idræts-timerne, er et barn normalt ikke ansvarlig for en skade.

Skolens ansvar for barnet
Tilsynspligten

I skolen bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af skolen, som skal føre et rimeligt og forsvarligt tilsyn med eleverne under skoleopholdet.

Eksempler på specielle forhold
Skolevejen

Kommer en elev til skade på skolevejen, er det normalt skolen uvedkommende i erstatningsmæssig forstand, idet skolens tilsynsforpligtelse ikke omfatter skolevejen.

Skader påført af elev
Forvolder eleverne skade på hinanden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter.
Det er altså en sag, som skal klares af forældrene og deres forsikringsselskaber.

Tingskader
Sker der skade på elevernes private ting i skolen, er det den enkeltes private indboforsikring, der skal dække.
Skolen har ingen forsikring, der dækker, ligesom skolen ikke er erstatningspligtig i den slags skader.

Tyveri og hærværk i skolen
Indboforsikring

Bliver elevernes ting stjålet i skolen, er det forældrenes indboforsikring, der evt. dækker det stjålne. Skolen kan normalt ikke gøres erstatningsansvarlig for tyveri i skolen.
Indboforsikringen dækker normalt for eksempel tyveri af elevers tøj fra garderober og tyveri af låste cykler fra cykelstativerne.
Forældrenes indboforsikring dækker ikke tyveri af penge, ure og smykker fra uaflåste rum, fx. omklædningsrum.
Forældrenes indboforsikring dækker ikke genstande, som bliver beskadiget ved hærværk uden for hjemmet, for eksempel hærværk på cykler og tøj i skolen.
Småskader på tøj, forårsaget af syre, blod, maling o.l. falder også udenfor indboforsikringens dækningsområde.
I tvivlstilfælde er man altid velkommen til at henvende sig til skolens kontor.


Tårs Skole, oktober 2015.