Billedet på sidehoved
image

Beredskabsplan ved skoleskyderier

Nærværende kriseberedskab er orienteret mod skoleskyderi og lignende episoder.

Alarmering

I tilfælde af voldelig eller bevæbnet indtrængen på skolen handler det om at undgå panik.
Alle skal så vidt muligt væk fra åbne arealer, fx gange, trapper og kantine.

VIGTIGT: Brandalarmen må ikke benyttes til alarmering

 • Den, der opdager situationen, skal straks ringe til politiet på 112 (mobil)
 • Underret de nærmeste omkring dig om truslen.
 • Hvis muligt gives besked til kontoret
 • Ledelsen forsøger derefter at sprede alarmen til de resterende undervisere

Adfærd under situationen

Følg proceduren: ”Lås, lig og lyt”:

 • Gå ind i nærmeste lokale, lås og barrikader døren. Barrikaderne skal være omfattende (borde og stole).
 • Luk vinduerne, træk gardiner for og læg jer på gulvet, så I ikke er synlige fra gange o.l. – undgå støj!
 • Forbliv i lokalet, og lyt indtil politi eller ledelsen kalder jer ud

Hvis hændelsen foregår i et af skolens åbne områder:

 • Hvis det skønnes sikkert, sørger skolens ansatte for at evakuere elever og kolleger væk fra området via brandtrapper og div. udgange
 • De ansatte sørger for, at alle bringes så langt væk fra området som muligt

Ledelsens funktioner umiddelbart efter hændelsen

Ledelsen skaber sig et overblik over skader på personer og bygninger:

 • Skadede personer behandles akut og videre af ambulance/brandvæsen
 • Uskadte elever og ansatte samles i idrætshallen til debriefing (ingen presse)
 • Skolens telefon bemandes mhp. information til forældre og pårørende til såvel tilskadekomne elever/ansatte som uskadte elever/ansatte
 • at sende en pressemeddelelse ud til medierne og fungere som kontaktled til pressen
 • at tage kontakt til relevante instanser (forvaltning og krisepsykolog) for at modtage ekstern hjælp – fx i form af psykisk førstehjælp
 • at etablere akut krisehjælp med tilbud til alle kursister og ansatte (Falck, sygehusvæsen)

Efterforløb

I dagene efter hændelsen skaber ledelsen et overblik over forløbet i samarbejde med de involverede parter. De etablerer følgende:

 • Et informationsmøde for skolens ansatte, elever og pårørende, hvor den autoritative udlægning af forløbet fremstilles med mulighed for spørgsmål og svar
 • Tilbud om krisehjælp til elever og ansatte, der udviser tegn på kraftig påvirkning (sygehusvæsen/Falck).
 • En evaluering af det interne beredskab